Metody tablicowe w JS

Tablica w JavaScript to jeden z podstawowych typów danych w języku JS, służący do przechowywania kolekcji elementów. Tablica jest obiektem, który pozwala na indeksowanie elementów według ich pozycji w tablicy. Każdy element tablicy posiada unikalny indeks, który określa jego pozycję w tablicy. Indeksy tablic są liczbami całkowitymi i zaczynają się od 0.

Tworzenie tablicy w JavaScript jest bardzo proste. Można to zrobić na kilka sposobów. Najprostszym sposobem jest użycie nawiasów kwadratowych i umieszczenie elementów tablicy w nawiasach przecinkiem. Na przykład:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const names = ['Alice', 'Bob', 'Eve'];
const mixed = [true, 123, 'string', null];

Możesz też użyć również konstruktora Array:

const numbers = new Array(1, 2, 3, 4, 5);
const names = new Array('Alicja', 'Boguslaw', 'Ewa');
const mixed = new Array(true, 123, 'string', null);

Oprócz tworzenia tablicy z elementami, można również utworzyć pustą tablicę i dodawać do niej elementy później. Aby utworzyć pustą tablicę, można użyć nawiasów kwadratowych lub konstruktora Array bez argumentów:

const numbers = [];
const names = new Array();

Dostęp do elementów tablicy

Aby uzyskać dostęp do elementów tablicy, można użyć indeksu elementu w nawiasach kwadratowych. Na przykład:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
console.log(numbers[0]); // wyświetli 1
console.log(numbers[2]); // wyświetli 3

Możesz również użyć operatora [] do ustawienia nowej wartości dla danego elementu tablicy:

numbers[0] = 10;
console.log(numbers[0]); // wyświetli 10

Jakich metod tablicowych możesz użyć?

Język JavaScript posiada wiele metod tablicowych, które pozwalają na wykonywanie różnych operacji na tablicach. Oto kilka przykładowych metod tablicowych:

 • push – dodaje elementy na koniec tablicy
 • pop – usuwa ostatni element z tablicy i zwraca go
 • shift – usuwa pierwszy element z tablicy i zwraca go
 • unshift – dodaje elementy na początek tablicy
 • splice – usuwa określone elementy z tablicy i może dodać nowe elementy w ich miejsce
 • slice – zwraca nową tablicę zawierającą fragment oryginalnej tablicy
 • concat – łączy dwie lub więcej tablic w jedną tablicę
 • indexOf – zwraca indeks pierwszego wystąpienia określonego elementu w tablicy lub -1, jeśli element nie zostanie znaleziony
 • includes – zwraca true, jeśli tablica zawiera określony element, lub false w przeciwnym razie
 • join – zwraca ciąg znaków złożony z elementów tablicy, rozdzielonych określonym separatorom
 • reverse – odwraca kolejność elementów tablicy
 • sort – sortuje elementy tablicy

Przykład wykorzystania metod tablicowych

Metody tablicowe mogą być używane zarówno z tablicami stałymi, jak i dynamicznymi. Przykład użycia kilku z wymienionych metod:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

numbers.push(6); // dodaje 6 na koniec tablicy
console.log(numbers); // [1, 2, 3, 4, 5, 6]

numbers.pop(); // usuwa ostatni element z tablicy (6) i zwraca go
console.log(numbers); // [1, 2, 3, 4, 5]

numbers.shift(); // usuwa pierwszy element z tablicy (1) i zwraca go
console.log(numbers); // [2, 3, 4, 5]

numbers.unshift(-1, 0); // dodaje -1 i 0 na początek tablicy
console.log(numbers); // [-1, 0, 2, 3, 4, 5]

numbers.splice(2, 2, 10, 20); // usuwa elementy o indeksach 2 i 3 i dodaje elementy 10 i 20
console.log
MOŻE SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ...

TOP 10 najlepszych software house’ów z Warszawy

Spis treści Lista najlepszych firm wytwarzających oprogramowanie z Warszawy1. Geniusee2. Develtio3. GogoApps4.…

Backbone.js – do czego służy ta biblioteka JavaSript?

Spis treści Co to jest Backbone.js?Jak zacząć korzystać z Backbone.js? Backbone.js to…

CTO w software house – czym się zajmuje i ile zarabia?

Spis treści Czym zajmuje się CTO w firmie wytwarzającej oprogramowanie?Czym powinien się…

Czym jest Pydantic? – przewodnik dla początkujących

Spis treści Python i PydanticJak te klasy zachowują się w kwestii walidacji…